>> Ostaa Levitra <<

ostaa Levitra Nopea lääkemääräys

Levitra Yleinen käyttö

Levitra on oraalinen lääke, jota käytetään erektiohäiriöiden hoitoon. Seksuaalinen stimulaatio aiheuttaa typpioksidin tuoton ja vapautumisen peniksen kouruelinten hermojen päätyistä aktivoimalla entsyymi-guanylaattisyklaasi. Guanylaattisyklaasi vuorostaan vastaa syklisen guanosiinimonofosfaatin (cGMP) tuotannosta. CGMP aiheuttaa veren veren siirtämistä ja rentoutumista penikselle. Levitra estää fosfodiesteraasi-5-entsyymiä tuhoamasta cGMP: tä ja auttaa siten tukemaan veren virtausta penikselle.

Levitra Annostus ja suunta

Suositeltu Levitra-annos on 10 mg vuorokaudessa otettuna tunti ennen yhdyntää. Jos ei ole haittavaikutuksia, annostusta voidaan lisätä jopa 20 mg: aan. Haittavaikutusten tapauksessa annosta pienennetään 5 mg: aan vuorokaudessa. Älä ota Levitraa enemmän kuin yksi tabletti päivässä.

Levitra Varotoimenpiteet

Levitraa ei ole tutkittu ihmisillä, joilla on sydän- ja verisuonitauti, joten on suositeltavaa välttää Levitra, jos potilailla, joilla on aivohalvaus tai sydämen vajaatoiminta tai sydänkohtaus historiassa ja erityisesti viimeisen kuuden kuukauden aikana. Ennen kuin otat Levitraa kerro lääkärillesi, jos sinulla on munuais- tai maksavaivoja, verenvuotohäiriö, mahahaava tai perinnöllinen verkkokalvon häiriö, kuten retinitis pigmentosa, allerginen reaktio tähän lääkevalmisteen tai muun lääkkeen kanssa, peniksen muodonmuutos, kuten kulma, (Peyronie -tauti) sekä sairauksiin, jotka edistävät priapismin kehittymistä (sirppisoluanemia, multippeli myelooma, leukemia tai leukemia).

Levitra Vasta-aiheet

Levitra on vasta-aiheinen potilaille, jotka ovat yliherkkiä sen ainesosille, orgaanisille nitraateille, alle 16-vuotiaille potilaille tai HIV-proteaasi-inhibiittoreille, kuten indinaviirille ja ritonaviirille.

Levitra Mahdolliset sivuvaikutukset

Levitra on yleensä hyvin siedetty ja haittavaikutukset ovat transientteja. Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat: päänsärky, huuhtelu (henkilön hyperemia); usein; huimaus, ripuli ilmiö, pahoinvointi, nenän tukkoisuus. Harvinaisia ja harvinaisimpia haittavaikutuksia ovat ihon valoherkkyys, hypertensio, selkäkipu, silmät, hypotensio, myalgia, priapismi.

Levitra Huumeiden välinen yhteys

Levitran metabolia estää erytromysiini, ketokonatsoli (Nizoral), itrakonatsoli (Sporanox), indinaviiri (Crixivan) ja ritonaviiri (Norvir). Levitra vähentää ritonaviirin ja indinaviirin pitoisuutta. Nitraatteja saaneilla potilailla Levitra saattaa pahentaa rintakipua lisäämällä sydämen lyöntitiheyttä ja alentamalla verenpainetta. Levitra pystyy liioittelemaan alfa-estävien lääkkeiden (teratsosiini tai Hytriini) verenpainetta alentavia vaikutuksia. Levitraa ei saa koskaan antaa potilaille, joita hoidetaan orgaanisilla nitraateilla.

Levitra Missään annoksessa

Levitra otetaan tarvittaessa, mutta ei useammin kuin kerran päivässä.

Levitra Yliannostus

Yliannostus sisältää selkäkipu, leuka, käsi, sokeus, näön hämärtyminen, rintakipu tai epämukavuus, vähentynyt näkemys, näön hämärtyminen.

Levitra Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä 15-30 C (59-86 F) lapsilta, lemmikkeinä, kosteudelta ja auringonvalolta.

Levitra Vastuuvapauslauseke

Tarjoamme vain yleisiä tietoja lääkkeistä, jotka eivät kata kaikkia ohjeita, mahdollisia huumeiden integraatioita taiToimenpiteet Sivuston tietoja ei voida käyttää itsetarkoitukseen ja itsediagnostiikkaan. а аПбƒ tiettyä potilasta koskevia erityisiä ohjeita olisi sovittava terveydenhuollon neuvonantajan tai asiasta vastaavan lääkärin kanssa. Kieltäydymme näiden tietojen luotettavuudesta ja virheistä, joita se voi sisältää. Emme ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä tai muista epäsuorista vaurioista, jotka johtuvat tämän sivuston tietojen käytöstä ja myös itsehoitoon liittyvistä seurauksista.

>> Ostaa Levitra <<


[top]